Vyhlásenie volebnej komisie a vedúceho sekretára ZsFZ

28.12.2017, Iveta Šodelová

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

Vyhlásenie volebnej komisie ZsFZ

Volebná komisia ZsFZ so sídlom v Nitre v zložení : Radomír Sečány – predseda, Michal Borsányi, Emil Podhradský, Adrián Forró- členovia, vyhlasuje voľby do orgánov ZsFZ volených konferenciou ZsFZ a to na funkciu predsedu ZsFZ, členov výkonného výboru ZsFZ, predsedu revíznej komisie ZsFZ, predsedu disciplinárnej komisie ZsFZ, predsedu odvolacej komisie ZsFZ  podľa článku 42 Stanov ZsFZ.

Volebná konferencia ZsFZ sa uskutoční dňa 12.01.2018 /piatok/ v kongresovej sále v budove Agroinštitútu v Nitre.

 

Radomír Sečány

Predseda Volebnej komisie ZsFZ

V Nitre 12.12.2017

 

Oznam vedúceho sekretára ZSFZ

Termín podania návrhov na funkciu predsedu ZsFZ, členov výkonného výboru ZsFZ, predsedu revíznej komisie ZsFZ, predsedu disciplinárnej komisie ZsFZ, predsedu odvolacej komisie ZsFZ volenú na Volebnej konferencii ZsFZ v januári 2018 ( v zmysle článku 32 bod 1.A 2. Stanov ZsFZ a článku 2. Volebného poriadku ZsFZ) je :

4. január 2018 /štvrtok/ do 23:59 hod. na adresu: ZsFZ, Rázusova 23, 94901 Nitra, doporučenou poštou, alebo na email: zsfz@nextra.sk, asistentka@zsfz.sk.

 

Ivan Hádek

Vedúci sekretár ZsFZ

V Nitre 12.12.2017

link:  Stanovy ZsFZ

Volebný poriadok ZsFZ

 

image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ
Prečítané: 1132x