22.11.1919, Mária Bartošová

Výzva futbalovým klubom- čerpanie kreditov 2019

22.11.1919, Mária Bartošová
image

 

Až 10 klubov patriacich pod Západoslovenský futbalový zväz ešte nevyužilo finančné prostriedky na podporu mládeže. Rovnako nevyčerpali svoje položky aj niektoré kluby z oblastí na celom západnom Slovensku. Bola by obrovská škoda nevyužiť do 30.11.2019 túto možnosť, pretože ak by sa tak nestalo, peniaze prepadnú v prospech štátu. 

Zoznam klubov ZsFZ:
MFK Alekšince
MFK Stará Turá
MFK Vrbové
SC Čenkovce
TJ Manín Podmanín
TJ Slovan Brvnište
TJ Veľké Lovce
ŠK 1923 Gabčíkovo
ŠK Kmeťovo
ŠK Nevidzany


Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

Prečítané: 196x