Výzva k predkladaniu návrhov na členov odborných komisií ZsFZ

01.02.2018, Iveta Šodelová

Výzva k predkladaniu návrhov na členov odborných komisií ZsFZ

  1. V zmysle čl. 47 písm. e) a g) Stanov ZsFZ sa na najbližšom zasadnutí VV ZsFZ uskutočnia voľby členov odborných komisií ZsFZ:
  1. Návrh na členov odborných komisií ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.

Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ

  1. Riadnymi členmi ZsFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:

a) športové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorého aspoň jedno družstvo je, má byť, alebo bolo zaradené do futbalových súťaží riadených ZSFZ , na základe územného princípu.

b) oblastné futbalové zväzy, ktoré majú sídlo v územnom obvode Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

  • Termín podávania návrhov je do 13.2. 2018 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo e-mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaných návrhov musia byť prílohy v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 

V Nitre, 01. 02. 2018                                                           Mgr. Ladislav Gádoši                           

                                                                                                  predseda ZsFZ

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 243x