Za trinásteho člena VV ZsFZ bol zvolený Ivan Gróf
13.03.2018, Martina Radošovská

Za trinásteho člena VV ZsFZ bol zvolený Ivan Gróf

Vo verejnom hlasovaní dostal 50 hlasov

Počas minulého týždňa sa v hoteli FC ViOn v Zlatých Moravciach uskutočnila Mimoriadna konferencia ZsFZ, na ktorej bol zvolený posledný člen Výkonného výboru ZsFZ za ObFZ Trenčín. Za zástupcu trenčianskej oblasti bol jednomyseľne zvolený Ivan Gróf.

Ladislav Gádoši vidí pozitívne výsledky už po dvoch mesiacoch

Úvod konferencie sa niesol v smutnom duchu, kedy si všetci delegáti a zúčastnení počas príhovoru predsedu Gádošiho uctili minútou ticha nedávno zosnulého Jána Liptáka. Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši dostal slovo aj po schválení predloženého programu mimoriadnej konferencie, kedy sa prihovoril delegátom. Hneď v úvode svojho prejavu sa ešte raz poďakoval za prejavenú dôveru na volebnej konferencii ZsFZ.

Ako uviedol, už po dvoch mesiacoch vidí, že ZsFZ začal kráčať po správnej ceste, pretože už na základe rozhodnutí VV ZsFZ je vidieť, že sa nastavujú kvalitatívne vzťahy a to nielen vo VV, ale aj v rámci celej futbalovej funkcionárskej rodiny pracujúcej pre kluby pôsobiace v západoslovenskom regióne.

Rovnako oboznámil delegátov o stretnutiach s ObFZ Trnava a ObFZ Senica v súvislosti s naplnením a stabilizáciou V. ligy Západ. „Účasť na stretnutiach bola zaujímavá, futbalové kluby boli potešené našim záujmom riešiť daný problém. Boli sme príjemne prekvapení otvorenosťou diskusie, ktorá v závere vyústila v záujem viacerých futbalových klubov štartovať v V. lige Západ.“

image

Pri kreovaní odborných komisií sa Ladislav Gádoši držal priority, aby v komisiách pracovali ľudia, ktorých prvoradým cieľom je pracovať v prospech futbalu: „Osobné záujmy sú a budú pre mňa neprijateľné!“ V tých odborných komisiách, v ktorých predseda nemal výhrady, nastali minimálne personálne zmeny, no do niektorých komisií bolo podľa slov Gádošiho potrebné priniesť čerstvý vietor. Radikálne zmeny nastali v Komisii rozhodcov ZsFZ, úseku DK a Športovo-technickej komisii ZsFZ.

Ďalším významným krokom v súčinnosti s futbalovým hnutím bola volebná konferencia SFZ, na ktorej bol opätovne zvolený za predsedu Ján Kováčik, ktorý nemal protikandidáta. Ladislav Gádoši to označil ako jasný signál, že futbalová rodina je s prácou predsedu SFZ maximálne spokojná. Gádoši načrtol finančné problémy pri nástupe Jána Kováčika do funkcie, pri ktorých riešení mu bol on sám nápomocný. Postupne sa však podarilo tieto problémy vyriešiť a zabezpečili sa investície do futbalovej infraštruktúry, počnúc štadiónmi kategórie UEFA 4, až po úroveň najmenších štadiónov. Gádoši dodáva, že tieto investície budú aj naďalej pokračovať, dokonca s radikálnym navýšením finančných prostriedkov.

„Napravme naše vzťahy, nepokazme a tešme sa na spoločné perspektívy. Ešte raz si vás dovoľujem požiadať, aby sme všetci spoločne pracovali v prospech amatérskeho futbalu v najsilnejšom regióne Slovenska,“ dodal Gádoši.

image

Voľba trinásteho člena VV ZsFZ

Po prejave predsedu ZsFZ nasledovala samotná voľba posledného člena VV, ktorého kandidátom bol predseda ObFZ Trenčín Ivan Gróf. Na konferencii sa zúčastnilo 50 delegátov, čo predstavovalo vyše 80% účasť. Na to, aby bola konferencia uznesenia schopná, bola potrebná nadpolovičná väčšina.

Pred samotnou voľbou delegáti odhlasovali, aby sa prešlo z tajnej na verejnú voľbu. Predsedu ObFZ Trenčín Ivana Grófa podporili všetci delegáti jednohlasne, to znamená 50 hlasov za, nikto nebol proti ani sa nikto z delegátov nezdržal. Ivan Gróf sa tak stal trinástym členom VV ZsFZ.

image
image

Rovnako ako sa Mimoriadna konferencia ZsFZ začínala, tak aj končila, a to smutnou spomienkou a minútou ticha za zosnulého Viliama Soloviča.

Priebeh konferencie zhodnotil aj predseda ZsFZ Ladislav Gádoši: „Konferencia prebehla hladko, mali sme len jeden bod, ale o to pre mňa osobne a aj pre ObFZ Trenčín dôležitejší bod, ktorým bola voľba člena VV za ObFZ Trenčín. Už v príhovore som poďakoval delegátom, že svojou účasťou jednoznačne deklarovali a chceli, aby VV ZsFZ pracoval v plnom počte aj s plnohodnotným členom zastupujúcim ObFZ Trenčín s právom hlasovať vo VV.“

Prečítané: 116x