02.06.2020, Marián Červenka

Zavítali do Nitry

02.06.2020, Marián Červenka
Porada predsedov ŠTK a sekretárov oblastných futbalových zväzov
image
Autor: Marián Červenka
Zdroj: ZsFZ

Vedenie ZsFZ sa rozhodlo v závere minulého týždňa po uvoľnení opatrení zorganizovať míting v Nitre. Predseda Ladislav Gádoši pozval spolu s vedúcim sekretárom Ľubomírom Zábojníkom predsedov ŠTK a sekretárov oblastných futbalových zväzov na západnom Slovensku. „Myslím si, že stretnutie bolo zvolané v správnom čase, pretože sa nielen na regionálnej úrovni, ale i na oblastnej začína prihlasovanie celkov do nového súťažného ročníka 2020/2021,“ ozrejmil predseda ŠTK ObFZ Senica Ján Cigánek. V úvode stretnutia boli odprezentované návrhy na možnú reorganizáciu súťaží v rámci Západoslovenského futbalového zväzu od ročníka 2021/2022 v kategórii dospelých a dorastu. „Účastníci sa v podstate jednohlasne vyjadrili za odloženie tejto reorganizácie o jeden rok, čiže až od sezóny 2022/2023, keďže pravidlá pre zaradenie klubov do súťaží musia byť dané najneskôr do začiatku súťažného ročníka pred reorganizáciou. Vzhľadom na súčasnú krízu je totiž veľmi pravdepodobné, že viacero klubov bude mať obmedzené dotácie od obecných úradov, a momentálne žijú v neistote, čo si budú môcť v budúcom roku dovoliť,“ hovorí Ján Cigánek. Následne sa zúčastnení venovali téme mládežníckych tímov. Výsledkom rozpravy je, že príslušné zväzy, ktoré mali najväčšie problémy pred novým súťažným ročníkom, upravia jednotlivé kategórie a zdá sa, že tento problém bude zažehnaný. „Požiadavka bola aj na zmenu v súťažnom poriadku hlavne zo strany ObFZ Nové Zámky, aby bola povolená opätovná možnosť mať spoločné tímy aj v kategórii prípraviek,“ vysvetľuje predseda ŠTK ZsFZ Tibor Révay a vzápätí dodáva na margo registračného a prestupového poriadku sekretár ObFZ Trnava Emanuel Cuninka: „Chválim organizáciu stretnutia. Som rád, že doba, v ktorej sme pracovali v núdzovom režime, je preč a všetci dvanásti oblastní sekretári a predsedovia ŠTK sme sa mohli vidieť. V debate ma najviac zaujal tretí bod, a to príprava novelizácie registračného a prestupového poriadku. Ten sa týkal hlavne informácií: od 1. júla 2020 cezhraničné transfery všetkých amatérov pôjdu cez FIFA TMS, pričom predbežne bude všetky zahraničné prestupy amatérov zaznamenávať do FIFA TMS Slovenský futbalový zväz. Od 1. júla 2020 prestupy všetkých maloletých futbalistov v pozícii amatéra sa realizujú cez FIFA TMS. Stanovujú sa dve nové výnimky pre osobitné ustanovenia transferu maloletých hráčov: 1. študent na výmennej študentskej stáži, 2. z humanitárnych dôvodov. Pôvodný termín na uskutočnenie provizórnej registrácie bol 30 dní odo dňa vyžiadania zo zahraničia, teraz sa termín zmení na sedem dní, takže celý proces bude efektívnejší. Podobné stretnutia privítam aj do budúcna, pretože si na nich môžeme vymieňať skúsenosti  hlavne medzi oblastnými zväzmi, a myslím si, že by mali bývať minimálne raz za pol roka.“

image
Ladislav Gádoši bude predkladať návrhy oblastí na pôde SFZ
Autor: Marián Červenka
Zdroj: ZsFZ

„Pozitívne vnímam najmä viaceré návrhy od zástupcov oblastí týkajúcich sa mládežníckych kategórií smerovaných na príslušné orgány ZSFZ, ale aj SFZ na úpravu konkrétnych bodov v súťažnom poriadku alebo k nastaveniam v ISSF. Z pohľadu ObFZ Senica považujeme v súčasnosti za najväčší problém V. ligu západ, kde sa už niekoľko rokov nedarí naplniť súťaž požadovaným počtom klubov z trnavskej a senickej oblasti. Dovolím si tvrdiť, že táto súťaž potrebuje úpravu už pred blížiacim sa súťažným ročníkom 2020/2021, a nečakať až na reorganizáciu. Na záver stretnutia sme tento problém otvorili za účasti zástupcov oboch spomenutých oblastí v diskusii s predsedom ŠTK ZsFZ pánom Révayom, predsedom ZSFZ pánom Gádošim, ako aj s podpredsedom – pánom Grófom. Predložili sme návrh, ktorý by tento problém mohol vyriešiť a rovnomerne naplniť všetkých päť súťaží V. ligy. Návrh spočíva nie na princípe príslušnosti klubov do oblastí, ale na základe minimalizácie vzdialeností, čím by mohli mať všetky súťaže od 14 do 16 účastníkov. Myslím si, že všetky predložené návrhy majú za účel pomôcť klubom s ich reálnymi problémami, a o to by nám vždy malo ísť v prvom rade,“ uzatvára predseda ŠTK ObFZ Senica Ján Cigánek.

Prečítané: 769x