18.02.2020, Marián Červenka

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov ZsFZ

18.02.2020, Marián Červenka
Report
image
Autor: Marián Červenka
Zdroj: ZsFZ

Zimnú prestávku využívajú futbalisti v súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu na oddych a následnú prípravu na odvetnú časť sezóny. Rozhodcovia a delegáti si pre zmenu prehlbujú a upevňujú poznatky na doškoľovacom seminári. Ten sa uskutočnil  uplynulý víkend v Nitre, pričom stretnutie bolo rozdelené do dvoch dní podľa ligovej príslušnosti. V sobotu zavítali pod Zobor rozhodcovia a delegáti z III. a IV. ligy a v nedeľu dostali priestor činovníci z V. ligy. „Všetci predvádzali počas jesene solídne výkony,  začo im chcem aj poďakovať. Zväz venuje zimným seminárom maximálnu pozornosť, pretože sú to práve rozhodcovia a delegáti, ktorí sa musia neustále vzdelávať a zlepšovať. I preto sme sa rozhodli pritiahnuť aspoň na sobotu kapacitu v podobe lektora Jána Fašunga staršieho,“ uvádza predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.

image
Ján Fašung st. je popredný a uznávaný pravidlový expert SFZ
Autor: Marián Červenka
Zdroj: ZsFZ

„V jednotnej línii s Komisiou rozhodcov SFZ sme odprezentovali témy, ktoré sa dotýkajú všetkých regionálnych zväzov. Máme rozhodcov v projekte Šanca a aj preto prednášky prebiehajú naprieč všetkými futbalovými inštitúciami obdobne. Jednoducho vo vzdelávaní musí byť určitá jednotnosť a uniformita. Samozrejme,  vždy je čo zlepšovať,  ale snažíme sa,  aby to bolo čo najoptimálnejšie. S najväčšou pravdepodobnosťou nás všetkých čaká reorganizácia tretej ligy, čím pod seba zoberie jej kompetencie SFZ. Pre chlapcov v projekte vidím veľkú príležitosť zapojiť sa a postupom času sa stať arbitrami na celoštátnej úrovni,“priblížil význam prednášky člen Komisie rozhodcov SFZ Ján Fašung st. Pridanou hodnotou bol i výklad v podaní Martina Dohála. Profesionálny rozhodca rečnil na tému tréningu či životosprávy. „Bavili sme sa najmä o kondičnej príprave, ale načrtli sme aj správnu životosprávu. V rámci kondície sme sa zamerali na tréningový proces počas jedného týždňa, ako sa teda pripraviť od zápasu k zápasu. V III. lige je v podstate regionálna špička a predpokladám, že väčšina má ambície posunúť sa vyššie. Je pre rozhodcov len plus, ak sa začnú viac venovať fyzickej pripravenosti medzi amatérmi, vďaka čomu budú mať prechod do profi kategórie jednoduchší,“ uviedol Dohál.

image
Martin Dohál predával skúsenosti počas oboch dní
Autor: Marián Červenka
Zdroj: ZsFZ

V nedeľnom bloku pre zmenu arbiter, ktorý v prebiehajúcej sezóne viedol šesť fortunaligových stretnutí,  prebral štafetu po pánovi Fašungovi. „S chalanmi som si prešiel všeobecne základy pravidiel či hrubého nešportového správania. Ďalej sme sa venovali nedovolenej hre rukou, zmareniu sľubne sa rozvíjajúcej šance a mnohému ďalšiemu,“ dodáva Martin Dohál.

image
Asociácia rozhodcov odovzdala cez víkend 189 kompletných setov
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Oba dni napokon vyvrcholili testovaním získaných vedomostí.„Rozhodcovia a delegáti každoročne absolvujú na zimnom doškoľovacom seminári písomné testy a video  test, ktorých úspešné absolvovanie je podmienkou predĺženia licencie  A. Písomný test pozostával z 30 otázok pravidiel futbalu. Zvlášť sme sa zamerali na jednotlivé problémové situácie z jesennej časti. Môžem vyjadriť spokojnosť s ich pripravenosťou na seminár,“vyhlásila po víkendovom stretnutí predsedníčka Komisie rozhodcov ZsFZ  Alena Jančoková Žáčikova. Účasť väčšiny rozhodcov v Nitre využil predseda Asociácie rozhodcov Peter Szőllősy. Na konci seminárov odovzdal zúčastneným nový výstroj, v ktorom  na jar odštartujú arbitri úvodné súťažné kolá.

Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Mária Bartošová  / Zdroj:ZsFZ Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Marián Červenka  / Zdroj:ZsFZ Autor:Mária Bartošová  / Zdroj:ZsFZ
Prečítané: 491x