25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    
  TJ KOVO Beluša
(odstúpené)
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Prebieha
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Prebieha
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:15    Ukončený
25.05.2019 10:30    Ukončený
25.05.2019 10:30    Ukončený
25.05.2019 11:30    
0
25.05.2019 11:30    Ukončený
25.05.2019 11:30    Ukončený
25.05.2019 11:30    Prebieha
25.05.2019 11:30    Ukončený
25.05.2019 11:30    
0
25.05.2019 11:30    Prebieha
Súťaže
TIPOS III. liga Západ (Muži)
III. liga TIPOS, 27. kolo
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 3
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 10:30
: 4
26.05.2019 10:30    Ukončený
26.05.2019 17:00
2 : 0
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
2 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
IV. liga sk.SZ ZsFZ (Muži)
IV. liga SZ ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 2
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
2 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený

26.05.2019 17:00
: 0
26.05.2019 17:00    
0
26.05.2019 17:00
3 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
IV. liga sk.JV ZsFZ (Muži)
IV. liga JV ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 17:00
1 : 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    
  OŠK Svätý Peter
(odstúpené)
0
26.05.2019 17:00
: 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 3
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
4 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
V. liga Juh ZsFZ (Muži)
V. liga Juh ZsFZ, 27. kolo
26.05.2019 17:00
5 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 0
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
3 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 4
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
2 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 5
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
4 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
V. liga Stred ZsFZ (Muži)
V. liga Stred ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 17:00
: 2
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
2 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
6 : 0
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 3
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
9 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:10    Ukončený
V. liga Východ ZsFZ (Muži)
V. liga Východ ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 17:00
4 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
4 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
2 : 0
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
3 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
V. liga Sever ZsFZ (Muži)
V. liga Sever ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
3 : 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 6
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 0
26.05.2019 17:00    
  OFK Bošany
(odstúpené)
0
V. liga Západ ZsFZ (Muži)
V. liga Západ ZsFZ, 23. kolo
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
: 0

26.05.2019 17:00    
0
26.05.2019 17:00    
26.05.2019 17:00
5 : 1
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
5 : 2
26.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 17:00
6 : 0
26.05.2019 17:00    Ukončený
II. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
Skupina o umiestnenie, 7. kolo
25.05.2019 10:00
4 : 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
2 : 0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
3 : 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
II. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
Skupina o titul, 7. kolo
24.05.2019 17:30
: 1
24.05.2019 17:30    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
: 2
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00    Ukončený
II. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
II. liga SD U 19 ZsFZ skupina "B", 18. kolo
06.04.2019 10:00
: 6
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00
3 : 2
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00
5 : 1
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00
5 : 1
06.04.2019 10:00    Ukončený
II. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
II. liga SD U19 ZsFZ skupina "A", 18. kolo
06.04.2019 10:00
3 : 1
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00
: 2
06.04.2019 10:00    Ukončený
06.04.2019 10:00
5 : 0
06.04.2019 10:00    Ukončený
07.04.2019 10:00
3 : 1
07.04.2019 10:00    Ukončený
07.04.2019 10:00    Ukončený
III. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
III. liga SD, 27. kolo
23.05.2019 15:00
4 : 0
23.05.2019 15:00    Ukončený

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00
4 : 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 3
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:30
3 : 1
25.05.2019 10:30    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 0
25.05.2019 12:00    Prebieha
26.05.2019 11:00
: 5
26.05.2019 11:00    Ukončený
IV. liga D U19 sk.SZ ZsFZU19 (Muži)
IV. liga SZ U19, 27. kolo
25.05.2019 17:00
: 4
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
10 : 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
5 : 0
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:30
: 6
26.05.2019 10:30    Ukončený
26.05.2019 14:00
: 4
26.05.2019 14:00    Ukončený

26.05.2019 17:00
: 0
26.05.2019 17:00    
0
IV. liga D U19 sk.JV ZsFZU19 (Muži)
IV. liga JV U19, 23. kolo
25.05.2019 17:00
: 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
6 : 0
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 13:00    Ukončený
26.05.2019 14:30
7 : 0
26.05.2019 14:30    Ukončený
26.05.2019 14:30    Ukončený
V. liga D U19 Východ ZsFZU19 (Muži)
V. liga Východ U19, 27. kolo
18.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 0

25.05.2019 17:00    
0
25.05.2019 17:00
: 8
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00    
  FK Jur nad Hronom
(odstúpené)
0
26.05.2019 10:30
5 : 3
26.05.2019 10:30    Ukončený
26.05.2019 11:00
6 : 3
26.05.2019 11:00    Ukončený
26.05.2019 13:00
5 : 3
26.05.2019 13:00    Ukončený
V. liga D U19 Stred ZsFZU19 (Muži)
V. liga Stred U19, 27. kolo

25.05.2019 17:00
: 0
25.05.2019 17:00    
0
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 5
25.05.2019 17:00    Ukončený

25.05.2019 17:00
: 0
25.05.2019 17:00    
0
26.05.2019 11:00
6 : 2
26.05.2019 11:00    Ukončený
26.05.2019 14:00
7 : 0
26.05.2019 14:00    Ukončený
26.05.2019 14:30
: 3
26.05.2019 14:30    Ukončený
V. liga D U19 Juh ZsFZU19 (Muži)
V. liga Juh U19, 19. kolo
24.05.2019 17:00
: 9
24.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 10:30
4 : 1
25.05.2019 10:30    Ukončený
25.05.2019 17:00
: 0

25.05.2019 17:00    
  TJ Lehnice
(odstúpené)
0
0
25.05.2019 17:00
3 : 0
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
3 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 11:30    Ukončený
V. liga D U19 Západ ZsFZU19 (Muži)
V. liga Západ U19, 24. kolo
26.05.2019 10:30
2 : 1
26.05.2019 10:30    Ukončený
26.05.2019 14:00
2 : 0
26.05.2019 14:00    Ukončený
26.05.2019 14:30
: 8
26.05.2019 14:30    Ukončený
26.05.2019 14:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
2d3h49m31s
29.05.2019 17:00
29.05.2019 17:00   o 2d3h49m31s
V. liga D U19 Sever ZsFZU19 (Muži)
V. liga Sever U19, 27. kolo
01.05.2019 16:30    Ukončený
25.05.2019 17:00    Prebieha
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
2 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
6 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
25.05.2019 17:00
5 : 1
25.05.2019 17:00    Ukončený
26.05.2019 14:00    Ukončený
26.05.2019 14:30
5 : 0
26.05.2019 14:30    Ukončený
II. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
Skupina o umiestnenie, 7. kolo
25.05.2019 12:30
2 : 0
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30
: 1
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30
: 5
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30
3 : 0
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30    Ukončený
II. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
Skupina o titul, 7. kolo
24.05.2019 15:00
: 1
24.05.2019 15:00    Ukončený
25.05.2019 12:30
: 9
25.05.2019 12:30    Ukončený
26.05.2019 12:30
: 2
26.05.2019 12:30    Ukončený
26.05.2019 12:30    Ukončený
26.05.2019 12:30    Ukončený
II. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
II.liga MD U17 ZsFZ skupina "B" - základná časť ( Liga), 18. kolo
06.04.2019 12:30
: 5
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30
5 : 1
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30
3 : 0
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30
2 : 1
06.04.2019 12:30    Ukončený
II. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
II.liga MD U17 ZsFZ skupina "A" Základná časť ( liga), 18. kolo
06.04.2019 12:30
: 2
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30
3 : 0
06.04.2019 12:30    Ukončený
06.04.2019 12:30
: 3
06.04.2019 12:30    Ukončený
07.04.2019 12:30
5 : 1
07.04.2019 12:30    Ukončený
07.04.2019 12:30    Ukončený
III. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
III. liga MD U17, 27. kolo
23.05.2019 17:30
6 : 0
23.05.2019 17:30    Ukončený

25.05.2019 12:30
: 0
25.05.2019 12:30    
0
25.05.2019 12:30
: 2
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 12:30
: 3
25.05.2019 12:30    Ukončený
25.05.2019 13:00
: 1
25.05.2019 13:00    Ukončený
25.05.2019 14:30
: 0
25.05.2019 14:30    Prebieha
26.05.2019 13:30
: 7
26.05.2019 13:30    Ukončený
II. liga SŽ U15 ZsFZU15 (Muži)
II. liga SŽ U15 ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
3 : 1
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
4 : 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 1
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
: 3
26.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
3 : 1
26.05.2019 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 JV ZsFZU15 (Muži)
III. liga SŽ U15 JV, 23. kolo
25.05.2019 10:00
: 7
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 6
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
11 : 0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:15
: 12
25.05.2019 10:15    Ukončený
25.05.2019 14:30    Ukončený
III. liga SŽ U15 SZ ZsFZU15 (Muži)
III. liga SŽ U15 SZ ZsFZ, 23. kolo
25.05.2019 10:00
: 0

25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    
  TJ KOVO Beluša
(odstúpené)
0
25.05.2019 10:00
1 : 0
25.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
8 : 1
26.05.2019 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2d49m31s
29.05.2019 14:00
29.05.2019 14:00   o 2d49m31s
Do zápasu ostáva
18d22h49m31s
15.06.2019 12:00
15.06.2019 12:00   o 18d22h49m31s
II.liga žiačok ZSFZU15 (Ženy)
II.liga ziačok ZSFZ, 11. kolo
23.05.2019 16:00    Ukončený
25.05.2019 13:00    
II. liga MŽ U13 ZsFZU13 (Muži)
II. liga MŹ U13 ZsFZ, 27. kolo
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 4
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 1
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
3 : 0
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 7
25.05.2019 12:00    Ukončený
26.05.2019 12:00    Ukončený
26.05.2019 12:00
: 3
26.05.2019 12:00    Ukončený
26.05.2019 12:00
4 : 0
26.05.2019 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 JV ZsFZU13 (Muži)
III. liga MŽ U13 JV ZsFZ, 23. kolo
25.05.2019 12:00
7 : 2
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 3
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
1 : 0
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 5
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
: 3
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00
7 : 0
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 16:30
: 27
25.05.2019 16:30    Ukončený
III. liga MŽ U13 SZ ZsFZU13 (Muži)
III. liga MŽ U13 SZ ZsFZ, 23. kolo
25.05.2019 12:00
: 0

25.05.2019 12:00    
0
25.05.2019 12:00    Ukončený
25.05.2019 12:00    
  TJ KOVO Beluša
(odstúpené)
0
25.05.2019 12:00
: 10
25.05.2019 12:00    Prebieha
26.05.2019 12:00
4 : 2
26.05.2019 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2d2h49m31s
29.05.2019 16:00
29.05.2019 16:00   o 2d2h49m31s
Do zápasu ostáva
19d49m31s
15.06.2019 14:00
15.06.2019 14:00   o 19d49m31s
Prípravka - U11 - ZsFZU11 (Muži)
U11 ZsFZ sk. "B", 16. kolo

25.05.2019 11:30
: 0
25.05.2019 11:30    
0
25.05.2019 11:30
: 0
25.05.2019 11:30    Prebieha
25.05.2019 15:15
: 3
25.05.2019 15:15    Ukončený
26.05.2019 11:30
14 : 1
26.05.2019 11:30    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZU11 (Muži)
U 11 ZsFZ sk. "A", 20. kolo
21.05.2019 18:30
4 : 1
21.05.2019 18:30    Ukončený

25.05.2019 11:30
: 0
25.05.2019 11:30    
0
25.05.2019 11:30
: 5
25.05.2019 11:30    Ukončený
25.05.2019 11:30
9 : 0
25.05.2019 11:30    Ukončený
25.05.2019 11:30
: 0
25.05.2019 11:30    Prebieha
25.05.2019 11:30    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZU10 (Muži)
U10 ZsFZ sk. "B", 16. kolo

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    Prebieha
25.05.2019 10:00
: 0

25.05.2019 10:00    
0

25.05.2019 10:00
: 0

25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0
25.05.2019 14:00
5 : 2
25.05.2019 14:00    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZU10 (Muži)
U 10 ZsFZ sk. "A", 20. kolo
21.05.2019 17:30
4 : 0
21.05.2019 17:30    Ukončený

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00
9 : 0
25.05.2019 10:00    Ukončený

25.05.2019 10:00
: 0

25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0

25.05.2019 10:00
: 0

25.05.2019 10:00    Prebieha
0
0
Prípravka - U09 - ZsFZU09 (Muži)
U9 ZsFZ sk"B", 16. kolo

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    Prebieha
25.05.2019 14:00
: 4
25.05.2019 14:00    Ukončený
26.05.2019 10:00
3 : 1
26.05.2019 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZU09 (Muži)
U9 ZsFZ sk. "A", 20. kolo
21.05.2019 17:30
: 5
21.05.2019 17:30    Ukončený

25.05.2019 10:00
: 0
25.05.2019 10:00    
0
25.05.2019 10:00
: 6
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
5 : 1
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
7d4h19m31s
03.06.2019 17:30
03.06.2019 17:30   o 7d4h19m31s
Komisie
ZsFZ-STK-2018/2019-1858Prípravky N. Zámky
ZsFZ-STK-2018/2019-1857II. liga žiaci - N. Zámky
ZsFZ-STK-2018/2019-1856II. liga žiaci - Topoľčany
ZsFZ-STK-2018/2019-1855V. liga Juh U19 - Šoporňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
ZsFZ-KR-2018/2019-0154Vyjadrenie k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0153Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0152Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0151Pochvala na výkon R
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri